บริการรับฝากกระเป๋าเพียงวันละ 100 บาท

ฝากฟรี! สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการอื่น ๆ ภายในร้านตั้งแต่ 290 บาทขึ้นไป

*แสดงบัตรประชาชน หรือ Passport ก่อนฝากกระเป๋า

** Over Size (ขนาดใหญ่กว่า 158 ซม.) วันละ 250 บาท

*** ฝากกระเป๋าค้างคืน วันละ 250 บาท 

© Copyright Power Nap Lounge 2018. All Rights Reserved.